Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

MŠMT vyhlásilo druhou etapu rozvojového programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“.
!!! Pozor, mateřské školy musí do 24.5.2019 předat svoje požadavky na KÚ !!! … vyplněním formulářů „Příloha č. 1 a Příloha č. 2“
Program zajistí návaznost mezi současným a budoucím způsobem financování mateřských škol z hlediska překryvu a stanovení průměrné doby provozu.
Čl. 4 písm. e) Z dotace bude možné hradit také rozdíl mezi potřebným přepočteným počtem učitelů mateřské školy k zajištění rozšíření průměrné doby provozu mateřské školy od 1. 9. 2019 a průměrné doby provozu mateřské školy k 1. 1. 2019, a to nad limit počtu pedagogických pracovníků stanovených krajským úřadem.

Přílohy i celý program ke stažení na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/vyhlaseni-druhe-etapy-rozvojoveho-programu-financni
Samozřejmě limitem celkových hodin přímé pedagogické práce na škole je PHmax k 30.9.2019.


← Zpět na aktuality