Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Provedli jsme porovnání potřebných úvazků a normativních úvazků MŠ pro překrývání 2,5 hodiny denně podle normativů krajských úřadů na r.2017. Pro 1-3 třídní MŠ jsme počítali jen se sníženým úvazkem ředitele (20-20-15), pro 4-6ti třídní MŠ ještě se sníženým úvazkem zástupcem ředitele(ředitel 15-15-12, zástupce 20-20-20). U jednotřídní MŠ znamená překrývání 2,5 hodiny denně 62,5 hodiny přímé práce a to odpovídá 2,37 úvazku učitele MŠ, pro dvoutřídní MŠ -125 hod., a 2,39 úvazku, pro třítřídní MŠ -187,5 hod., a 6,56 úvazku, pro čtyřtřídní MŠ -250 hod., a 8,94 úvazku, pro pětitřídní MŠ -312,5 hod., a 11,05 úvazku, pro šestitřídní MŠ -375 hod., a 13,06 úvazku. Pro jednotlivé počty dětí a podle komponentů Np jsme u jednotlivých KÚ určili výši normativních úvazků učitelů MŠ a porovnali s potřebnými úvazky pro překrývání 2,5 hodiny. Můžete si zde stáhnout porovnání:
-1.sl-počet dětí v MŠ,
-2.sl-min.potřebný úvazek pro překrývání 2,5 hodiny denně,
-3.sl-16.sl – pod zkratkami krajských měst – záporné číslo – kolik chybí úvazků do potřebného úvazku pro překrývání 2,5 hodiny denně (sl.2),
-v posledních sloupcích je přehledněji uvedeno, které KÚ a pro jaký počet dětí stanovily dostatečný úvazek pro překrývání, označení „+++“ v tabulce znamená, že KÚ pro počet dětí v řádku poskytuje dostatečnou výši úvazků tak, aby se učitelé MŠ mohli denně překrývat 2,5 hodiny.

Upozorňujeme na stanovisko náměstkyně pro řízení ekonomické sekce Zuzany Matuškové – čl.V odst.7 nové směrnice čj.MŠMT 24005/2016 pro rozpis normativního rozpočtu z KÚ na školy:„Nová směrnice ministerstva umožňuje ředitelům zejména obecních škol dostat se k podrobným informacím o tom, jak mu byl rozpočet stanoven, a v případě, kdy dle jeho názoru je rozpočet nedostatečný, musí dostat informaci, zda mu krajský úřad rozpočet navýší nebo co má konkrétně v organizaci školy změnit a kdy.


← Zpět na aktuality