Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

vyhl.č. 244/2018 Sb část 1 – novelizuje vyhl.č.353/2016 Sb s účinnost od 1.11.2018
-v § 13 a 13a – upřesnění podmínek přijímacích zkoušek u uchazečů se spec.vzdělávacími potřebami a nově se zavádí institut „podporující osoby“. V příloze č. 1 se nově stanoví „Úprava podmínek přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a kategorie uzpůsobení konání přijímací zkoušky. V příloze č.2 je vzor doporučení ŠPZ pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání
-§ 14 nově upravuje Způsob hodnocení výsledků jednotné zkoušky a celkového hodnocení osob podle § 20 odst. 4 školského zákona
Úplné znění vyhlášky zde


← Zpět na aktuality