Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

TERMÍNY SEMINÁŘŮ o změnách právních předpisů ve školství od 1.1.2020 naleznete v záložce „Semináře“.
Termíny postupně doplňujeme. Pozvánky posíláme cca měsíc předem na všechny naše kontakty.
!!! Přihlašku na seminář zasílejte na email: info@seminar-ms.cz !!!
Cena semináře je 800 Kč, úhrada nově POUZE fakturou před konáním semináře.

Z obsahu zdůrazňujeme:
-odložené novely školského zákona
-novely prováděcích vyhlášek k PHmax
-nová pravidla PHAmax – maximální hodiny pro asistenty pedagoga
-vyhl.č. 161/2018 Sb. – vykazování změn pedagog.práce od 1.9.2020
-financování žáků podle § 41 a § 38 školského zákona
-normativní rozpis provozních zaměstnanců škol
-zařazování ředitelů škol a školských zařízení do platových tříd
-novela vyhl.č. 27/2016 Sb. o speciálních vzdělávacích potřebách
-novela ZP a hrazení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců
-nová úprava ochrany osobních údajů, úpravy webových stránek
-další aktuality


Příspěvky z FKSP a jejich zdanění

26.01.2020

Vlastní 2020
Základním pravidlem pro poskytnutí příspěvku z FKSP je, že takové plnění je výslovně uvedeno ve vyhl. o FKSP. Pro případné osvobození příspěvku z FKSP od daně z příjmu je rozhodující, že byl poskytnut nepeněžní formou a patří mezi plnění uvedená v § 6 odst.9 zák.č.586/1992 Sb., o daních …

V pátek 24.1.2020 MŠMT zveřejní částky pro školy v novém financování

22.01.2020

!!! DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŠKOLY !!!
Koncem týdne MŠMT zveřejní částky pro jednotlivé školy v novém financování.  Údaje budou zveřejněny v elektronickém systému pro sběr dat a také na webu MŠMT.
Podrobnější informace naleznete na:
http://www.msmt.cz/koncem-tydne-msmt-zverejni-castky-pro-jednotlive-skoly-v

Elektronická neschopenka

03.01.2020

Nezapomeňte přihlásit vaši datovou schránku na ePortálu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/), aby vám mohla ČSSZ zasílat údaje z elektronické neschopenky – hned na titulní stránce vpravo nahoře ikona „Přihlásit“.
Od 1.1.2020 se také ruší tištěné potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze), které v současné době …

Katalog prací od 1.1.2020

02.01.2020

S účinností od 1.1.2020 byl novelizován i katalog prací, nv.č.222/2010 Sb., školství se změny dotknou minimálně.
Katalog naleznete v sekci Zákony, vyhlášky – Pracovně právní vztahy.

Změny sazeb stravného pro r.2020

02.01.2020

S účinností od 1.1.2020 je nová vyhláška o cestovních náhradách na území ČR č.358/2019 Sb. – ke stažení zde.

Vyhláška o FKSP

02.01.2020

Vyhl.č.357/2019 Sb. značně novelizuje s účinností od 1.1.2020 vyhl.č.114/2002 Sb., o FKSP. Komentáře ke změnám uvádíme přímo v textu plného znění vyhlášky – ke stažení zde.

Minimální a zaručená mzda 2020

25.12.2019

S účinností od 1.1.2020 nař.vlády č.347/2019 Sb., novelizuje nv.č.567/2006 Sb., o minimální a zaručené mzdě.
Hodinová mzda se zvyšuje na 87,30 Kč, celková minimální zda se zvyšuje z 13 350 Kč na 14 600 Kč, ke stažení zde.

Vyhlášení průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí 2019

25.12.2019

Sdělení MPSV č.346/2019 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti ke stažení zde.