Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

SEMINÁŘE 2022
Děkujeme za Vaši přízeň i v roce 2022.

25.5.2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela nv.č. 75/2005 Sb., která s účinností od 1.9.2022 mění stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti u vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.
Připravili jsme pro vás on-line seminář, kde společně projdeme tyto aktuální změny a jejich dopad si ukážeme na konkrétních příkladech různých organizačních struktur škol.

Seminář je určen zejména pro subjekty ZŠ a MŠ, ZŠ se ŠD a SŠ. Pro samostatné MŠ je problematika méně obsáhlá. (Subjektů bez zástupce ředitele se seminář netýká).
Přihlášení je možné v sekci „Semináře“.

Naše další služby:
Účastníci našich seminářů mají možnost celoročních konzultací jako součást poplatku za seminář (1400 Kč). !!! Jako přístupový kód se uvádí VARIABILNÍ SYMBOL z vystavené faktury !!!

Ostatním zájemcům poskytujeme konzultace prostřednictvím našeho emailu: info@seminar-ms.cz za poplatek 2000 Kč/rok.
Pro zájemce o jednorázové konzultace je cena 500 – 2000 Kč podle náročnosti dotazu.


Veřejné připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV

23.03.2022

Na webových stránkách https://velke-revize-zv.rvp.cz/ se můžete zapojit do připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV.
Připomínkování probíhá od 21.března 2022 do 21.dubna 2022.

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny – z.č. 67/2022 Sb.

19.03.2022

V souvislosti se vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny nabyde 21.3.2022 účinnosti zákon č. 67/2022 Sb., který má přednost před úpravou v jiných školských právních předpisech.
§ 2 Přijímání k předškolnímu vzdělávání a k základnímu vzdělávání
§ 3 Obsah vzdělávání v mateřské, základní, střední, vyšší odborné škole a konzervatoři
§ …

Novela vyhl. o cestovních náhradách

11.03.2022

S účinností od 12.března 2022 je zvýšena sazba v cestovních náhradách (vyhl.č. 511/2021 Sb.) za použití elektromobilu za 1 kW ze 4,10 Kč na 6,00 Kč – vyhl.č.47/2022 Sb. ke stažení zde.

Metodika ke „Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR“

07.03.2022

Na webové stránce MŠMT lze najít Metodický materiál „Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR“ (3.3.2022).
https://www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr/

Metodika je určena pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele. Reaguje na dramatické události předchozích dnů na Ukrajině a příchod občanů Ukrajiny do ČR. Materiál obsahuje odpovědi na základní otázky a informace související …

Doučování v roce 2022 – odpovědi na otázky a aktuální informace

16.02.2022

V záznamu ze setkání ředitelů a MŠMT k doučování 8.2.2022 jsou naprosto nové úkoly pro školy:
Účelový znak pro účtování prostředků na doučování v období leden–srpen 2022 je 330 86. Bližší informace budou poskytnuty spolu s převedením finančních prostředků od příslušných krajských úřadů.
Pokud pro školu nebudou prostředky na doučování …

Mimořádné opatření MZdr. z 9.2.2022

09.02.2022

Na webu https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-mimoradnych-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ke-covid-19-s-ucinnosti-od-10-2-2022-a-19-2-2022/ naleznete nová mimořádná opatření ze dne 9.2.2022.
Upravuje se dokládání OTN a počet účastníků akcí s účinností od 10.2.2022 a s účinností od 19.2.2022. A ruší povinné testování ve školách a zaměstnanců od 19.2.2022.

Mimořádné ředitelské volno nebo distanční vzdělávání

06.02.2022

S účinností od 7.2.2022 mají ředitelé škol rozhodnout o mimořádném ředitelském volnu nebo mimořádném distančním vzdělávání na základě posouzení podmínek školy.
Znění zákona č. 26/2022 Sb. ke stažení zde – text se žlutým pozadím.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Doporučuje ředitelům přečíst si důvodovou zprávu, je v zaslaném textu vyznačena se zeleným …