Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

SEMINÁŘE 2022/2023
Seminář „Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2023“ již vypsán.
V letošní sezóně nově nabízíme možnost prezenčního semináře nebo webináře online formou.
Minimální počet účastníků pro otevření prezenčního semináře – 10 účastníků.
Přihlášení je možné v sekci „Semináře“.

Naše další služby:
Účastníci našich seminářů mají možnost celoročních konzultací jako součást poplatku za seminář.
!!! Přístupovým kódem je VARIABILNÍ SYMBOL z vystavené faktury !!!

Ostatním zájemcům poskytujeme konzultace prostřednictvím našeho emailu: info@seminar-ms.cz za poplatek 2500 Kč/rok.
Pro zájemce o jednorázové konzultace je cena 500 – 2000 Kč podle náročnosti dotazu.


Novela vyhl.č. 15/2005 Sb.

16.06.2022

Vyhl.č. 150/2022 Sb. novelizuje vyhl.č. 15/2005 Sb. s účinností od 1.7.2022 a změna se týká ZŠ, SŠ a VOŠ, které podle § 10 odst.3 ŠZ zpracovávají výroční zprávu. Nově se do osnovy výroční zprávy zařazuje bod:
e) stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu,
Několik bodů původní osnovy bylo zrušeno. …

Novela nař.vlády č. 75/2005 Sb. a vyhl.č. 13/2005 Sb.

25.05.2022

S účinností od 1.9.2022 stanoví:
-nař.vlády č. 125/2022 Sb. – novela nař.vlády č. 75/2005 Sb. – nová pravidla pro určení rozsahu přímé pedagogické činnosti vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení

-vyhl.č. 126/2022 Sb. – novela vyhl.č. 13/2005 Sb. – v § 7 jsou nově stanovena pravidla, kdy může ředitel určit zástupce …

Novela vyhl. o cestovních náhradách

13.05.2022

Novely právních předpisů
-další vyhl.č. 116/2022 Sb. novelizuje vyhl.č. 511/2021 Sb. o cestovních náhradách – zvyšuje cenu benzinu a nafty – účinnost 14.5.2022

Novely vyhl.č. 74/2005 Sb. a 310/2018 Sb.

13.05.2022

Novely právních předpisů
-vyhl.č. 111/2022 Sb. novelizuje 2 vyhlášky:
1) vyhl.č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, jedná se upřesnění výkladu pojmu „pravidelná docházka“ – účinnost 1.9.2022
2) vyhl.č. 310/2018 Sb. o krajských normativech – přesnější vymezí výkonů středisek volného času, pro které bude KÚ stanovovat normativy – účinnost 1.1.2023

Novela nv.č. 75/2005 Sb. – zástupci ředitele

03.05.2022

Ve středu 27. dubna 2022 byla vládou projednávána novela nv.č. 75/2005 Sb., která mění rozsah přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele.
V usnesení vlády k novele nv.č. 75/2005 Sb. bylo uvedeno, že MŠMT zapracuje do novely připomínky Legislativní rady vlády a předloží předsedovi vlády k podpisu.
Čekáme na schválení novely a …

Zveřejněné „Šablony na podporu adaptačních aktivit“

01.04.2022

MŠMT na webu https://www.edu.cz/sablony-na-podporu-adaptacnich-aktivit/ zveřejnilo Šablony na podporu adaptačních aktivit.
Doporučujeme se s nimi seznámit.

Veřejné připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV

23.03.2022

Na webových stránkách https://velke-revize-zv.rvp.cz/ se můžete zapojit do připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV.
Připomínkování probíhá od 21.března 2022 do 21.dubna 2022.

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny – z.č. 67/2022 Sb.

19.03.2022

V souvislosti se vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny nabyde 21.3.2022 účinnosti zákon č. 67/2022 Sb., který má přednost před úpravou v jiných školských právních předpisech.
§ 2 Přijímání k předškolnímu vzdělávání a k základnímu vzdělávání
§ 3 Obsah vzdělávání v mateřské, základní, střední, vyšší odborné škole a konzervatoři
§ …