Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

SEMINÁŘE
On-line semináře „Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2021“ pro sezónu 2020/2021 již proběhly. Děkujeme za vaši účast.

Od března 2021 dochází ke změně v poskytování konzultací prostřednictvím našeho emailu info@seminar-ms.cz
Pro účastníky našich seminářů je možnost celoročních konzultací součástí poplatku za seminář.
!!! Jako přístupový kód se uvádí VARIABILNÍ SYMBOL z vystavené faktury !!!
Pro účastníky objednaných seminářů MAS, MAP a jiných skupin je taktéž možnost celoročních konzultací zdarma obsažena již v platbě za objednaný seminář.
Jako kód napište název skupiny, ve které jste se našeho semináře zúčastnili.

Pro ostatní zájemce nabízíme možnost celoročních konzultací za poplatek 1500 Kč.
Pro zájemce o jednorázové konzultace je cena 500 – 2000 Kč podle náročnosti dotazu.


Doporučení ke stanovení vedoucích zaměstnanců na školách

01.12.2006

Doporučení ke stanovení vedoucích zaměstnanců na školách!!!