Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

TERMÍNY SEMINÁŘŮ o změnách právních předpisů ve školství naleznete vždy v záložce „Semináře“.
Všechny semináře v sezóně 2019/2020 již proběhly. Děkujeme vám za přízeň.


Aktuální informace ke koronaviru z pohledu zaměstnavatele

18.03.2020

OŠETŘOVNÉ při péči o dítě do 10 let věku z důvodu uzavření školy
Škola v žádosti o ošetřovné vyplňuje pouze část „A“, ve které se vyplňuje datum uzavření školy.
Datum od kdy chtějí rodiče čerpat OČR, případně zda se v čerpání střídají, si již řeší žadatelé s ČSSZ sami.
Podmínkou …

!!! MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví !!!

10.03.2020

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví od 10.3.2020 naleznete na:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html

Další informace ke karanténě a ošetřovnému naleznete na:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

nebo na:
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Tiskopis je k dispozici  Číst více →

Výkaz P 1d-01 pro rok 2020

05.03.2020

Vzor formuláře výkazu P 1d-01 pro rok 2020 a metodický pokyn k vyplňování naleznete na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/p-1d-01-vykaz-o-zmenach-v-poctu-hodin-prime-pedagogicke

DOPORUČENÍ MŠMT PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

05.03.2020

DOPORUČENÍ MŠMT PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU naleznete na:
http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Příspěvky z FKSP a jejich zdanění

26.01.2020

Vlastní 2020
Základním pravidlem pro poskytnutí příspěvku z FKSP je, že takové plnění je výslovně uvedeno ve vyhl. o FKSP. Pro případné osvobození příspěvku z FKSP od daně z příjmu je rozhodující, že byl poskytnut nepeněžní formou a patří mezi plnění uvedená v § 6 odst.9 zák.č.586/1992 Sb., o daních …

V pátek 24.1.2020 MŠMT zveřejní částky pro školy v novém financování

22.01.2020

!!! DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŠKOLY !!!
Koncem týdne MŠMT zveřejní částky pro jednotlivé školy v novém financování.  Údaje budou zveřejněny v elektronickém systému pro sběr dat a také na webu MŠMT.
Podrobnější informace naleznete na:
http://www.msmt.cz/koncem-tydne-msmt-zverejni-castky-pro-jednotlive-skoly-v

Elektronická neschopenka

03.01.2020

Nezapomeňte přihlásit vaši datovou schránku na ePortálu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/), aby vám mohla ČSSZ zasílat údaje z elektronické neschopenky – hned na titulní stránce vpravo nahoře ikona „Přihlásit“.
Od 1.1.2020 se také ruší tištěné potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze), které v současné době …

Katalog prací od 1.1.2020

02.01.2020

S účinností od 1.1.2020 byl novelizován i katalog prací, nv.č.222/2010 Sb., školství se změny dotknou minimálně.
Katalog naleznete v sekci Zákony, vyhlášky – Pracovně právní vztahy.