Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

TERMÍNY SEMINÁŘŮ o změnách právních předpisů ve školství naleznete vždy v záložce „Semináře“.
Všechny semináře v sezóně 2019/2020 již proběhly. Děkujeme vám za přízeň.


Elektronická neschopenka

03.01.2020

Nezapomeňte přihlásit vaši datovou schránku na ePortálu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/), aby vám mohla ČSSZ zasílat údaje z elektronické neschopenky – hned na titulní stránce vpravo nahoře ikona „Přihlásit“.
Od 1.1.2020 se také ruší tištěné potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze), které v současné době …

Katalog prací od 1.1.2020

02.01.2020

S účinností od 1.1.2020 byl novelizován i katalog prací, nv.č.222/2010 Sb., školství se změny dotknou minimálně.
Katalog naleznete v sekci Zákony, vyhlášky – Pracovně právní vztahy.

Změny sazeb stravného pro r.2020

02.01.2020

S účinností od 1.1.2020 je nová vyhláška o cestovních náhradách na území ČR č.358/2019 Sb. – ke stažení zde.

Vyhláška o FKSP

02.01.2020

Vyhl.č.357/2019 Sb. značně novelizuje s účinností od 1.1.2020 vyhl.č.114/2002 Sb., o FKSP. Komentáře ke změnám uvádíme přímo v textu plného znění vyhlášky – ke stažení zde.

Minimální a zaručená mzda 2020

25.12.2019

S účinností od 1.1.2020 nař.vlády č.347/2019 Sb., novelizuje nv.č.567/2006 Sb., o minimální a zaručené mzdě.
Hodinová mzda se zvyšuje na 87,30 Kč, celková minimální zda se zvyšuje z 13 350 Kč na 14 600 Kč, ke stažení zde.

Vyhlášení průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí 2019

25.12.2019

Sdělení MPSV č.346/2019 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti ke stažení zde.

Zahraniční stravné pro r.2020

02.12.2019

Vyhláška č.310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro r.2020.

Nové tabulky platových tarifů od 1.1.2020

24.11.2019

Nové tabulky platových tarifů s účinností od 1.1.2020 jsou v nař.vlády č.300/2019 Sb. – novela nař.vlády č.341/2017 Sb. Plné znění účinné od 1.1.2020 ke stažení zde