Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

SEMINÁŘE
On-line semináře „Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2021“ pro sezónu 2020/2021 již proběhly. Děkujeme za vaši účast.

Od března 2021 dochází ke změně v poskytování konzultací prostřednictvím našeho emailu info@seminar-ms.cz
Pro účastníky našich seminářů je možnost celoročních konzultací součástí poplatku za seminář.
!!! Jako přístupový kód se uvádí VARIABILNÍ SYMBOL z vystavené faktury !!!
Pro účastníky objednaných seminářů MAS, MAP a jiných skupin je taktéž možnost celoročních konzultací zdarma obsažena již v platbě za objednaný seminář.
Jako kód napište název skupiny, ve které jste se našeho semináře zúčastnili.

Pro ostatní zájemce nabízíme možnost celoročních konzultací za poplatek 1500 Kč.
Pro zájemce o jednorázové konzultace je cena 500 – 2000 Kč podle náročnosti dotazu.


Doporučení pro MŠ – zúčastnit se dotazníkového šetření ISEA

26.11.2020

ISEA – Institut pro sociální a ekonomické analýzy, z.s. se snaží na základě dat poskytnutých jednotlivými mateřskými školami navrhovat opatření, která v době pandemie (v současné době COVID-19) umožní efektivnější financování mateřských škol.
Výsledkem dosavadní snahy ISEA je možnost změnit poměr mezi ukazatelem PLATY a OON ještě nyní na základě …

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a od 30.11.2020

22.11.2020

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 25. a od 30. listopadu 2020 naleznete v aktualitách na webu MŠMT s datem 20.11.2020
ke stažení zde

Informace k provozu škol a škol.zařízení od 18.11.2020

17.11.2020

„Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020“ naleznete v aktualitách – v FAQ na webu MŠMT:
https://koronavirus.edu.cz/…pdf

Info k případným opravám výkonů škol v důsledku pandemie Coronaviru

17.11.2020

„Informace MŠMT k případným opravám výkonů škol v důsledku pandemie Coronaviru“
– ke stažení zde
Informace MŠMT je také na:
http://stistko.uiv.cz/kestazeni/Informace_covid_2021_S_SZ.pdf

Mimořádná možnost přesunu mezi prostředky na PLATY a OON

16.11.2020

Mimořádná možnost přesunu mezi prostředky na PLATY a OON – termíny podání žádosti stanoví KÚ.
V souvislosti s pandemickou situací, která způsobila vysokou nemocnost či karanténu zaměstnanců ve školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožní krajským úřadům ve zcela mimořádném termínu zaslat žádosti o přesun finančních prostředků mezi platy, ostatními …

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání v ZŠ a SŠ

30.10.2020

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách (PO)

se uskuteční na vybraných základních školách (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
a škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) a středních školách. Přihláška do PO je
zveřejněna spolu s vyhlášením PO na webovém portálu MŠMT.
Číst více →

Ošetřovné – podzim 2020

28.10.2020

Žádat o ošetřovné bude jednodušší .
Formulář žádosti o ošetřovné a pravidla pro poskytování ošetřovného naleznete na:
https://www.cssz.cz/…lar

Vyhl.č. 423/2020 Sb. – distanční vzdělávání a úplata

23.10.2020

Vyhl.č. 423/2020 Sb. upravuje s účinností od 23.10.2020 ve VOŠ, MŠ, jazykové škole, ZUŠ, ŠD, ŠK a DDM:

-vyhl.č. 14/2005 Sb. – § 6 odst.5 – ředitel musí snížit úplaty při přerušení provozu (školy nebo třídy) i z důvodu jiného právního předpisu (např. z důvodu nařízené karantény)
-vyhl.č. 10/2005 Sb. – …