Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

SEMINÁŘE 2022
Děkujeme za Vaši přízeň i v roce 2022.

25.5.2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela nv.č. 75/2005 Sb., která s účinností od 1.9.2022 mění stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti u vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.
Připravili jsme pro vás on-line seminář, kde společně projdeme tyto aktuální změny a jejich dopad si ukážeme na konkrétních příkladech různých organizačních struktur škol.

Seminář je určen zejména pro subjekty ZŠ a MŠ, ZŠ se ŠD a SŠ. Pro samostatné MŠ je problematika méně obsáhlá. (Subjektů bez zástupce ředitele se seminář netýká).
Přihlášení je možné v sekci „Semináře“.

Naše další služby:
Účastníci našich seminářů mají možnost celoročních konzultací jako součást poplatku za seminář (1400 Kč). !!! Jako přístupový kód se uvádí VARIABILNÍ SYMBOL z vystavené faktury !!!

Ostatním zájemcům poskytujeme konzultace prostřednictvím našeho emailu: info@seminar-ms.cz za poplatek 2000 Kč/rok.
Pro zájemce o jednorázové konzultace je cena 500 – 2000 Kč podle náročnosti dotazu.


Informace zaměstnavatele o zákl.právech a povinnostech

28.02.2007

Informace zaměstnavatele o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, vzor výpovědi z organizačních důvodů

Lze použít slovo „primitiv“ ve výchově?

20.02.2007

Lze použít slovo „primitiv“ ve výchově? – soudní rozhodnutí.

Informace k dohodě o pracovní činnosti

20.02.2007

Několik informací k dohodě o pracovní činnosti a její vzor

Odměna řediteli z FKSP

19.02.2007

Odměna řediteli školy k jubileu, živelné pohromě … z FKSP.

Uvádění rodných čísel v pracovních smlouvách

23.01.2007

Uvádění rodných čísel v pracovních smlouvách.

Doporučení ke stanovení vedoucích zaměstnanců na školách

01.12.2006

Doporučení ke stanovení vedoucích zaměstnanců na školách!!!