Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

OŠETŘOVNÉ při péči o dítě do 10 let věku z důvodu uzavření školy
Škola v žádosti o ošetřovné vyplňuje pouze část „A“, ve které se vyplňuje datum uzavření školy.
Datum od kdy chtějí rodiče čerpat OČR, případně zda se v čerpání střídají, si již řeší žadatelé s ČSSZ sami.
Podmínkou žádosti a přiznání ošetřovného je, že ani jeden z rodičů nepobírá rodičovský příspěvek!

Ošetřovné ve výši 60 procent ze základu platu náleží rodičům školáků do deseti let věku po dobu devíti kalendářních dní.
Vláda ČR 19.3.2020 schválila možnost čerpání ošetřovného po celou dobu mimořádného opatření v souvislosti s koronavirem (po celou dobu uzavření škol či školek) až do 13ti let věku dítěte a možnost vyplácení dávky za péči o dítě do 13ti let věku i pro OSVČ.
Novelu dostane na stůl v úterý 24.3.2020 Sněmovna a následně ke schválení Senát a k podpisu prezident.

Výše uvedené informace se nově vztahují i na mateřské školy, pokud dojde v důsledku současných opatření k jejich uzavření!

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ PŘERUŠENÍ PROVOZU
Upravuje § 6 odst.5 vyhl.č.14/2005 Sb.:
„(5 ) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.“
-úplata se tedy krátí až při přerušení provozu MŠ delší než 5 dnů
-výše úplaty se poměrně sníží s ohledem na počet dnů přerušení

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY a překážka na straně zaměstnavatele
Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností). Tuto práci mohou zaměstnanci na základě rozhodnutí ředitele vykonávat i z domova, tzv. home office.
Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia.

Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.
Upravuje § 208 ZP:
„Nemohl-li   zaměstnanec   konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87).“

-§ 207 ZP
„Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy“
§ 207 ZP se současné situace netýká.

Následující § 209 ZP sice hovoří o náhradě mzdy ve výši 60% průměrného výdělku, ale to se týká pouze zaměstnavatelů, kteří poskytují mzdu a nejsou uvedeni v § 109 odst.3 ZP … školy v § 109 odst.3 ZP uvedeny jsou, poskytují plat.


← Zpět na aktuality