Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

S účinností 1.1.2017 je opět změněn školský zákon (část novely č.178/2016 Sb a zák.č.230/2016 Sb).

od 1.1.2017 nabývá účinnost část novely vyhl. o FKSP – vyhl.č.353/2015 Sb – příděl se zvyšuje na 2%.


← Zpět na aktuality