Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Na světě je další úprava RVP pro MŠ – podle opatření ministryně musí změny MŠ zapracovat do ŠVP s účinností 1.září 2017. Upravené znění RVP PV zohledňuje v nové kapitole 10 vzdělávání dětí od dvou do tří let věku v mateřské škole včetně podmínek pro jejich vzdělávání. K dílčím doplněním nebo úpravám původního znění došlo v kapitole 1.1, 4, 7.6 a 12.

Soubory:
-Opatření ministryně k RVP PV –leden 2017
-RVP PV leden 2017 web2.docx
Ke stažení na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-od-1

Další informace ke vzdělávání 2-3 letých dětí Č. j.: MSMT-27987/2016-1 jsou ke stažení na http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/podrobny-informacni-material-ke-vzdelavani-deti-od-2-do-3


← Zpět na aktuality