Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Nařízení EU č. 2016/679 ukládá každé škole podle článku 37, odst.7. „Správce nebo zpracovatel zveřejní kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a sdělí je dozorovému úřadu.“ Protože GDPR nabývá účinnosti 25.5.2018 a na webu UOOU dosud není aplikace pro nahlášení údajů o pověřenci, doporučujeme do datové schránky UOOU zaslat 25.5.2018: název a IČO školy, dále jméno, příjmení pověřence a kontakt na pověřence, např. jeho e-mail na škole. Stejné údaje zveřejní i škola, např. na školním webu nebo na úřední desce.


← Zpět na aktuality