Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Mimořádné peníze pro ZŠ na  ONIV – info MŠMT z 21.8.2020  (titulní stránka-aktuality)
-doporučujeme se na to připravit, spolupráce na přípravě zakázky na ICT techniku např. se zřizovatelem – oficiální podmínky mají být ve věstníku v září
-soubor s částkami pro každou ZŠ https://www.msmt.cz/file/53596/ – škola se najde podle RED IZO (sl.A) nebo IČO (sl.B)

-pro koho:  bod 1 Finanční prostředky budou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy a základní školy zřizované dle § 16 odst. 9 školského zákona (dále jen „škola“) s výjimkou základních škol zřizovaných při zdravotnických zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí, které budou poskytovat vzdělávání ve školním roce 2020/2021
-na co: bod 8 Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky. Bude se jednat zejména o:

  1. a) přenosné digitální zařízení s možností internetového připojení, kterým je zejména notebook nebo tablet;
  2. b) softwarové vybavení (např. licence nebo on-line služba využitelná při vzdělávání distančním způsobem či sloužící jako prostředek ke vzdělávání – výukový software, aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu);
  3. c) příslušenství k přenosnému digitálnímu zařízení (např. dokovací stanice, externí kamera, mikrofon, náhlavní set, myš, klávesnice, konferenční systém či jeho prvky jako prostorový mikrofon či kameru).

-kdy přijdou peníze: bod 9 O finanční prostředky nebude škola žádat, budou jí poskytnuty místně příslušným krajským úřadem v průběhu měsíce října 2020 jako navýšení normativního rozpisu.
-jak žádat: bod 9 žádat se nebude, KÚ pošle sám
-z peněz lze hradit odpovídající náklady  od 1.1. do 31.12.20!!! – viz bod 3
-bude se podávat zpráva o využití peněz – bod 10

Info MŠMT z 21.8.2020 ke stažení zde


← Zpět na aktuality