Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Koho informovat:
V aktualitách je vždy uveden datum, kde je zveřejněna plná informace.

Elektronická podatelna MŠMT: posta@msmt.cz

Odbor vnějších vztahů a komunikace

E-mail: press@msmt.cz

11.11.09 – protestujte proti výkladu „úředníka MŠMT“ ke správnímu řízení z 2.3.2009 – adresy: miroslava.kopicova@msmt.cz tajemník: zdenek.kadlec@msmt.cz vrchní ředitel kabinetu ministryně: petr.roupec@msmt.cz
Požadujte, aby alespoň při kladném rozhodnutí o přijetí (do MŠ, ZŠ, SŠ) nemusel ředitel postupovat v režimu správního řízení.

25.2.09 – dopis pro MŠMT, poslance, senátory – nová právní úpravy správního řízení ve školském zákoně

8.2.09 – nerovnoměrnost v přímé vyučovací povinnosti ředitelů, především ředitelek MŠ