Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

METODIKA PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 24.9.2020

Praha, 24. září 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Metodika shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání a má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku. Vedení škol a vyučující zde najdou doporučení pro jednotlivé typy škol od mateřských, základních a středních až po vyšší odborné školy, konzervatoře a základní umělecké školy.

Dokumenty ke stažení:
Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem https://www.msmt.cz/file/53906/
Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku https://www.msmt.cz/file/53902/
Check-list k výuce na dálku https://www.msmt.cz/file/53905/
Vzor smlouvy o výpůjčce ICT prostředků https://www.msmt.cz/file/53903/


← Zpět na aktuality