Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

MF ČR vydalo odpovědi na často kladené dotazy k vyhlášce č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Přístup přes volby: Veřejný sektor, Regulace, Účetní reforma veřejných financí, Otázky a odpovědi – Schvalování účetních závěrek

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/otazky-a-odpovedi-ucetnictvi-statu


← Zpět na aktuality