Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Nová vyhl.č.410/2009 Sb k účetnictví umožňuje příspěvkovým organizacím vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. O tom ale musí rozhodnout zřizovatel usnesením do 31.12.2009. Požádejte proto hned zřizovatele, aby takové usnesení rada obce přijala – nejlépe do 31.12.2009. Kde není rada rozhodne starosta. Výhodou této formy účetnictví je nižší rozsah činností – viz § 9.

Návrh usnesení: Rada obce ukládá všem příspěvkovým organizacím, které obec zřizuje, vést od roku 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.


← Zpět na aktuality