Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

MŠMT na svých webových stránkách (http://www.msmt.cz/file/44592/) vystavilo metodickou pomůcku k nové úpravě ochrany osobních údajů od 25.5.2018 (často se uvádí pod zkratkou GDPR). Pro praktické použití trochu odrazuje rozsah – 90 stran. Je potřeba jednat se zřizovatelem, protože i zřizovatel bude muset mít DPO (pověřence pro ochranu osobních údajů) a bude jistě výhodnější, aby pověřenec byl společný pro zřizovatele i pro školu. Někteří slušní zřizovatelé to dokonce sami školám nabízejí.


← Zpět na aktuality