Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Všem školám (MŠ, ZŠ, SŠ, KON, VOŠ, ZUŠ a ŠD)
Na stránkách www.msmt.cz/…021 zveřejnilo MŠMT ČR informace o rozpisu rozpočtu na rok 2021. Individuální rozpis pro jednotlivé školy lze stáhnout na https://sberdat.uiv.cz/…gin

!!!!!Zdůrazňujeme, že v rozpisu není zahrnut rozpis z úrovně krajského úřadu (v Praze Magistrátu)-zaměstnanci v ŠJ, ŠK, DM, DDM, PPP, provozní zaměstnanci za ŠD, asistenti za podpůrná opatření…. proto v tab.č.1 je uveden pouze limit pedagogických i provozních zaměstnanců za MŠ, ZŠ, SŠ, KON, VOŠ, ZUŠ. Za ŠD je uveden jen rozpis pedagogických zaměstnanců. U tříd zřízených podle § 16 odst.9 škol.zákona je v celkovém limitu zaměstnanců zahrnut i rozpis asistentů pedagoga.

Pokud je ZUŠ nebo VOŠ samostatný právní subjekt bez dalších součástí, je rozpis ze strany MŠMT konečný.


← Zpět na aktuality