Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

MŠMT vydalo další změnu RVP PV – opatření ministra   Č. j. MSMT- 34790/2017-1 – překrývání nebylo povinné ani v předchozí verzi, nyní je v bodě 7.6. jednoznačně uvedeno, že MŠ zajišťuje překrývání „podle možností a podmínek školy“, zapracovat do ŠVP nejpozději do 31.8.2018. Opatření ministra i upravené znění RVP PV na http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-od-1-1


← Zpět na aktuality