Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Nař.vlády č.239/2015 Sb sice vyšlo ve Sbírce zákonů v minulém roce, ale novelizuje až s účinností od 1.9.2016 nař.vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, plné znění nař.vlády ke stažení zde.

Týká se ale jen MŠ, ZŠ jen s 1.stupněm a některých ZŠ praktických a speciálních.


← Zpět na aktuality