Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Nař.vlády č.303/2014 Sb – s účinností od 1.1.2015 mění nař.vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě. Škol se změny netýkají, ale tabulka platových tarifů pro pedagogy byla v příloze č.8, od 1.1.2015 je v příloze č.9.


← Zpět na aktuality