Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Nař.vlády č.233/2015 Sb mění nař.vlády č.567/2006 Sb a s účinností od 1.1.2016 zvyšuje minimální mzdu na 9 900Kč a současně zvyšuje i minimální úroveň zaručené mzdy.

Je proto potřebné při stanovení ročního objemu nárokových mezd, především pro nepedagogické zaměstnance zařazené ve třídách T2-10, překontrolovat výši platů, zda odpovídají novým limitům zaručené mzdy. V tabulkách platových tarifů v nař.vlády č.564/2006 Sb, příloha č.1 jsou tarify pod úrovní zaručené mzdy označeny barevně. U dohod (DPP a DPČ) musí být minimální hodinová sazba min. 58,70 Kč.


← Zpět na aktuality