Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vláda nahradila nař.vlády č.564/2006 Sb. novým nař.vlády č.341/2017 Sb s účinností 1.ledna 2018, pro školy se nic nemění!!!


← Zpět na aktuality