Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Musí školy uzavřít nové smlouvy od 1.4.2013 se závodním lékařem?

Po konzultaci s odborníky sdělujeme: v zák.č. 373/2011 není jednoznačně stanovena povinnost uzavřít nové smlouvy od 1.4.2013. Je nutné to posoudit z pohledu § 54, odst. 1 uvedeného zákona. Tzn., že u těch zaměstnavatelů, kteří mají některé zaměstnance zařazené do kategorie 2, tudíž musí mít uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, je nutné prověřit, zda tito lékaři (s výjimkou praktických lékařů) mají ATESTACI V OBORU PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ. Pokud ano, není nutné uzavírat smlouvu novou (snad jen nějaké dodatky ohledně ceny apod.), pokud ne, bude se muset uzavřít smlouva s lékařem, který tuto atestaci má. To ovšem neplatí pro zaměstnance zařazené do kategorie 1, těm stačí prohlídka u praktického lékaře (obvodní lékař toho pracovníka) na základě písemné žádosti zaměstnavatele.


← Zpět na aktuality