Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vyhl.č.300/2018 Sb, účinnost od 1.1.2019 novelizuje vyhl.č.3/2015 Sb.
nové tiskopisy vysvědčení:
Příloha č.1 – 1.3 Vysvědčení pro základní školu – list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů
Příloha č.2 Vysvědčení pro střední školy a konzervatoře
Příloha č.3 Vysvědčení o ukončení základní školy a kursu pro získání základního vzdělání
Příloha č.4 Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
Příloha č.5 Vysvědčení o maturitní zkoušce
Příloha č.6 – 6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, 6.2 Vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru
Příloha č.7 – 7.1 Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné škole
Příloha č.8 – 8.1 Vysvědčení o státní jazykové zkoušce
Příloha č.9 Vysvědčení pro základní umělecké školy
Celá novela ke stažení na www.mvcr.cz

Přesto lze podle čl. II přechodné ustanovení lze do 31. října 2020 používat tiskopisy podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.“


← Zpět na aktuality