Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Na webové stránce MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1?source=rss

je ke stažení nové znění vyhl.č.27/2016 Sb s účinností od 1.9.2017 (novela č.270/2017 Sb). § 10 – PLPP nemusí škola vyhotovovat vždy,

-§13 odst.2, §13 odst.3, §15 odst.3, §23 odst.2 – administrativní zjednodušení pro PPP, -změny v příloze č.1 – např.skupina pro pedagog.intervenci se rozšiřuje za 4 na 6 žáků, příloha č.2 – drobné změny ve vzoru IVP, příloha č.5 – změny ve vzoru doporučení


← Zpět na aktuality