Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! V závěru roku byla ve sbírce zákonu publikována novela katalogu prací č.399/2017 Sb s účinností 1.1.2018. V oblasti učitelů odborného výcviku a praktického vyučování přináší významnou změnu při jejich zařazování do platových tříd:

-náročnost práce:
Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem – se přesouvá z plat.třídy 9 do plat.třídy 10
-dále se náročnost práce (bez ohledu na náročnost oborů):
Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou (nově v bodě 3) – zařazuje do platové třídy 11
-náročnost práce:
Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem (nově v bodě 4) – se přesouvá z plat.třídy 10 do plat.třídy 11

-nově se zavádí náročnost práce:
Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou (nově v bodě 4)a zařazuje se do platové třídy 11

-z dalších změn ve školství připomínáme: změny 1.02.03 účetní, 1.02.05 finanční referent, 2.03.01 knihovník, 2.05.02 kuchař (spíše kosmetické), 2.08.02 sociální pracovník


← Zpět na aktuality