Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

-§ 47 – do přípravné třídy lze zařadit opět dítě bez odkladu PŠD – návrat k předchozí verzi

V § 47 odst. 1 věta první zní „Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.


← Zpět na aktuality