Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Novela ŠZ č.349/2020 Sb. upravuje v § 184a s účinností od 25.8.2020 podmínky distančního vzdělávání ve škole.
Škola je v případě poskytování vzdělávání distančním způsobem povinna přizpůsobit toto vzdělávání podmínkám každého jednotlivého žáka. To tedy např. znamená, že pokud žák či student nemá doma k dispozici počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání distančním způsobem – např. umožnit, aby si učivo a úkoly vyzvedl ve škole (samozřejmě pouze tehdy, pokud tomu nebrání jiné okolnosti), nebo využít pouze telefonického spojení.
Pokud by došlo ke vzdělávání distančním způsobem, jsou děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáci a studenti povinni se takto vzdělávat, neboť i v těchto případech trvá období školního vyučování a děti, žáci a studenti nemají prázdniny. Uvedená povinnost se netýká žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. U těchto skupin tedy bude škola sice povinna vzdělávání poskytovat, ale ze strany žáků bude vzdělávání pouze dobrovolné a nebudou jim tedy v případě, že se vzdělávat nebudou, hrozit žádné sankce.

Případy, kdy budou školy povinny poskytovat vzdělávání distančním způsobem:
– opatření vyhlášeného podle krizového zákona,
– nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona
– nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví
a tím nebude možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kurzu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

-plné znění ŠZ naleznete v sekci „Zákony, vyhlášky“ … „Školské předpisy“


← Zpět na aktuality