Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Od 1.1.2016 nabývá účinnost novela vyhl. o FKSP – vyhl.č.353/2015 Sb – příděl se zvyšuje na 1,5%.


← Zpět na aktuality