Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

účinnost 1.září 2016. § 5 odst.2 stanoví – pokud jsou ve třídě 2 a více dětí mladších 3 let, smí být na vycházce max.12 dětí na učitele MŠ. Současně § 5 odst.3 připouští tento počet zvýšit o 11 při splnění podmínky uvedené v § 5 odst.4, tedy ředitel určí (např. na vycházku) dalšího zaměstnance školy, nemusí to být pedagog.


← Zpět na aktuality