Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

S účinností od 1.1.2014 je novelizována vyhl.č.114/2010 Sb., o FKSP, drobné změny, např. invalidním důchodcům lze přispívat jen v případě, že mají přiznanou invaliditu třetího stupně.


← Zpět na aktuality