Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Novela ZoPP č.379/20158 Sb – účinnost 12.ledna 2016.

-§ 1 odst.1 – rozšíření působnosti zákona o prac.poměr pedagoga na dobu určitou
-§7 odst.1 písm.f) – 1.st.ZŠ, §8 odst.3) – 2.st.ZŠ, §9 odst.8) – SŠ, §10 odst.1 písm.e) – ZUŠ, §11 odst.4 – VOŠ, §17 odst.3 – DDM – odborná kvalifikace příslušného druhu školy pro absolventy Mgr.oborů umělecko – pedagogického zaměření pro výuku předmětu, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu
-nový § 23a
-odst.2 – prac.poměr s pedagogem na dobu určitou musí být uzavřen minimálně na 12 měsíců
-odst.3 – celková max.doba všech prac.poměrů na dobu určitou uzavřených s pedagogem nesmí být delší než 3 roky
-odst.4 – kdy lze uzavřít prac.poměr i na kratší dobu – zástupy za nepřítomné po dobu překážek v práci na straně zaměstnance, s nekvalifikovanými
-odst.5 – kdy se mění prac.poměr z doby určité na dobu neurčitou
-přechodná ustanovení
-bod 1 – dosavadní prac.poměry na dobu určitou podle původních předpisů
-bod 2 – změny dosavadních prac.poměrů na dobu určitou provedené po účinnosti této novely již podle nových pravidel


← Zpět na aktuality