Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vláda na svém jednání dne 23. dubna 2018 rozhodla o zavedení slev ve výši 75% z plného (obyčejného) jízdného pro žáky a studenty s účinností na 1. září 2018 – metodický pokyn ke stažení zde.
vyhl.č.145/2018 Sb. – novela vyhl. o SŠ 13/2005 Sb – účinnost 1.9.2018 plné znění ke stažení zde, v § 2 odst.7 – úprava tvorby skupin pro výuku jazyků, § 2a-2c – pravidla pro víceoborové třídy,   všeoborové třídy zřízené před 1.9.2018 se úprava § 2a-2c nevztahuje, § 10 – zrušena kompetence učitele odborného výcviku udělovat výchovná opatření.
vyhl.č.151/2018 Sb. – novela vyhl. o MŠ 14/2005 Sb – účinnost 1.9.2018, plné znění ke stažení zde, v § 2 odst.1-2 se rozšiřují pravidla pro minimální počet dětí ve třídě, § 1d a přílohy se uplatní až s novým způsobem financování – od 1.1.2020.
nová vyhláška č.161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení – poprvé se použije až na začátku června 2019, plné znění ke stažení zde.
nař.vlády č.144/2018 – novela nv.č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání se s účinností od 10.8.2018 mění,
Oddíl D, část D2 SŠ: 53 Zdravotnictví, platnost oboru vzdělání Zdravotnický asistent se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem., zavádí se obory vzdělání Praktická sestra, Masér ve zdravotnictví poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem
Oddíl E, část E2 VOŠ: 53 Zdravotnictví, platnost oboru vzdělání Diplomovaný ortotik-protetik se ukončuje k 1. září 2018, platnost oboru vzdělání Diplomovaný zdravotnický záchranář se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem, zavádí se obor vzdělání Diplomovaná dětská sestra poskytující vyšší odborné vzdělávání s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem., plné znění ke stažení zde
vyhl.č.160/2018 Sb. – novela pamlskové vyhl.č.282/2016 Sb – účinnost 1.9.2018, plné znění ke stažení zde.
vyhl.č.162/2018 Sb. – novela vyhl.č.364/2005 Sb o vedení dokumentace – účinnost 1.9.2018, plné znění ke stažení zde.
vyhl.č.163/2018 Sb. – novela vyhl.č.74/2005 Sb o zájmovém vzdělávání – účinnost 1.9.2018, plné znění ke stažení zde.


← Zpět na aktuality