Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Nař.vlády č.354/2020 Sb. s účinností 1.9.2020 novelizuje nař.vlády č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. V oddíle D doplňuje novou tabulku D6) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou.


← Zpět na aktuality