Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Poskytování příspěvku z FKSP důchodcům
S ohledem na novelu vyhl. o FKSP účinnou od 1.1.2020 upozorňujeme, že přispívat důchodcům z FKSP lze za následujících podmínek:
1) § 3 odst.3 – za důchodce se považuje ta osoba, která při prvním přiznání důchodu pracovala u zaměstnavatele. Pokud je splněna tato podmínka, vztahují se na příspěvek důchodcům stejná pravidla jako pro příspěvek zaměstnancům v pracovním poměru.
2) Za důchodce se tedy podle této úpravy nepovažuje osoba, která ukončila prac.poměr u zaměstnavatele např. 31.8. a důchod začala pobírat až od následujícího dne 1.9.
3) Zaměstnavatel musí stanovit pravidla čerpání z FKSP a může pro různé skupiny stanovit odlišná pravidla čerpání, např. jiná pravidla pro zaměstnance v pracovním poměru než pro důchodce.


← Zpět na aktuality