Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Aby mohl ředitel bez obav přijmout dar – pastelky, balík papíru, několik tužek,.. a nemusel žádat zřizovatele o předchozí písemný souhlas, doporučujeme, aby zřizovatel schválil usnesení, např. ve tvaru:

– Příspěvková organizace je oprávněna bezúplatně nabývat majetek k nahodilým činnostem, které souvisí s hlavním účelem a předmětem činnosti bez předchozího souhlasu zřizovatele v případě, že se jedná o majetek určený k přímé spotřebě pro děti,žáky, klienty,…. jako odměna ze soutěží, spotřební materiál k výuce a jiným aktivitám, drobné upomínkové předměty věcné apod. V tomto případě není nahlíženo na tento majetek jako na dary dle §27, odst. 5 zákona č.250/2000 Sb, ale jako na majetek potřebný k výkonu, pro který byla organizace zřízena a není tedy nezbytný předchozí písemný souhlas k jednotlivému právnímu úkonu.


← Zpět na aktuality