Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Pro účetní PO:

MF sděluje, že došlo k dohodě mezi zmocněnci MF a Českého statistického úřadu a že nebude rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce 2013. Municipálními účetními jednotkami se v tomto případě rozumí územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace.

V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3000 a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2010 a zároveň k 30. 9. 2011 jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, tato hranice zůstane pro rok 2013 zachována. Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají nižší hranici pro předávání Pomocného analytického přehledu.


← Zpět na aktuality