Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

MŠMT vyhlásilo rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období 9. – 12. měsíc 2019“. Cílem je poskytnout ZŠ, SŠ a konzervatoři zdroje na financování nových pedagogů od 1.9. do 31.12.2019.
!!! Pozor, školy musí předat do 31.5.2019 svoje požadavky na KÚ !!! (pravděpodobně ve struktuře přílohy č.2 rozvojového programu) – příloha č.2 i celý program ke stažení na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-financovani
Samozřejmě je limitem celkových hodin přímé pedagogické práce na škole PHmax k 30.9.2019.


← Zpět na aktuality