Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Povinnost školní jídelně uvádět u jídel množství pokrmu ukládá s účinností od 1.1.2017 § 9a odst.1 písm.c) zák.č.110/1997 Sb., o potravinách, novela zák.č.180/2016 Sb. K § 9a zákona ještě doplňuje informace § 7 prováděcí vyhlášky č.417/2016 Sb., o označování některých potravin.


← Zpět na aktuality