Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Musí škola provádět srážkovou daň při vystoupení kouzelníka, divadla,… ve škole? Současný výklad novely § 7 odst.6 z.č.586/1992 Sb., o daních z příjmu vychází právě z autorského zákona, kde přímo  autorem  je nazýván pouze tvůrce díla, práva související s právem autorským pak jsou práva výkonného umělce.  Vystoupení kouzelníků a herců, i když budou hrazena přímo umělci (také by se mohlo jednat o zaměstnance divadla, se kterým by byla uzavřena smlouva), tedy i nadále nebudou předmětem srážkové daně. Pokud by však škola zakoupila např. obraz v hodnotě do 10 000,- přímo od  malíře,  byla by povinna daň srazit.


← Zpět na aktuality