Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Dobrá zpráva pro MŠ. Další novela vyhl. o MŠ č.280/2016 Sb., s účinností 1.září 2016 ruší nešťastnou úpravu se snižováním max.počtu dětí ve třídě z důvodu zařazení dítěte mladšího 3 let a odkládá ji až od září 2020. Dále – dítě může přebírat a předávat jen učitel, ne asistent pedagoga – § 5 odst.1, pokud jsou ve třídě 2 a více dětí mladších 3 let, smí být na vycházce max.12 dětí na učitele MŠ – § 5 odst.2.

I částečně dobrá pro ZŠ, pokud by se musel snížit max.počet žáků ve třídě (skupině) z důvodů poskytování podpůrných opatření žákovi (žákům) – § 4 odst.7, § 5 odst.6, odkládá se taková povinnost až od 1.září 2017.

 


← Zpět na aktuality