Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Všem ředitelům škol, jejichž součástí je MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, VOŠ, konzervatoř a ZUŠ

– při vyplňování výkazu P1c-01 si projděte Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění mpP1c01_18-3.
Na konci Pokynů… je uveden konkrétní příklad vyplnění výkazu.


← Zpět na aktuality