Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vstupní a periodické prohlídky u pedagogů – v současné době se objevují výklady (dokonce i výklad Ministerstva zdravotnictví, jako garanta nové vyhl.č.79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách – účinnost 3.4.2013), že všichni pedagogové musí na vstupní prohlídku nebo periodickou prohlídku k závodnímu lékaři, i když jsou v kategorii I. Periodickou prohlídku pak pedagogové absolvují v intervalech 4 roky, po 50 letech věku po 2 letech. Navíc podle těchto výkladů musí mít vstupní prohlídku i pedagogové na dohody (DPP nebo DPČ).


← Zpět na aktuality