Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vyhl.č.268/09 Sb. o technických požadavcích na stavby – účinnost 26.8.2009 – hl.§ 49 – vztahuje se jen na nové projekty-viz §56!!!


← Zpět na aktuality