Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vyhl.č. 423/2020 Sb. upravuje s účinností od 23.10.2020 ve VOŠ, MŠ, jazykové škole, ZUŠ, ŠD, ŠK a DDM:

-vyhl.č. 14/2005 Sb. – § 6 odst.5 – ředitel musí snížit úplaty při přerušení provozu (školy nebo třídy) i z důvodu jiného právního předpisu (např. z důvodu nařízené karantény)
-vyhl.č. 10/2005 Sb. – § 14 odst.(3) Za dobu, kdy škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, se školné nevrací.
-vyhl.č. 33/2005 Sb. – § 3 odst.(3) Za dobu, kdy jazyková škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.
-vyhl.č. 71/2005 Sb. – § 8 odst.(3) Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.
-vyhl.č. 74/2005 Sb. – § 11 – nové odst.5 a 6
(5) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

(6) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz klubu nebo střediska po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi sníží poměrně k omezení nebo přerušení jeho vzdělávání. Úplata se nesnižuje, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce.


← Zpět na aktuality