Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vyhl.č.131/2013 Sb – mění vyhl.č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol…. účinnost 1.7.2013 – pozor na změnu v příloze č.2 čl.1 odst.1 – agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol se budou předávat pouze elektronicky.


← Zpět na aktuality