Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Vyhl.č.279/2016 Sb novelizuje vyhl.č.10/2005 Sb o VOŠ s účinností 1.září 2016. V § 2 se upravují termíny přijímacího řízení.


← Zpět na aktuality