Semináře MS

Tel.: 721 423 611
✉ E-mail: info@seminar-ms.cz

Výjimka pro podání na Finanční úřady.

Finanční správa pro podání učiněná v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bude akceptovat pro splnění povinnosti podání elektronicky podle § 72 odst. 4 daňového řádu i podání učiněná postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu (tedy podání datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu,….) aniž by správce daně vyzýval k odstranění vad podání spočívajících v nedostatku elektronické formy.


← Zpět na aktuality